ข่าวประชาสัมพันธ์

สองทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 20 ปี แห่งศรัทธา
จากพื้นป่า...สู่มหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านต่อ...
 
สารจากอธิการบดี และคณะบริหาร ถึงศิษย์เก่าลูกมันปลา อ่านต่อ..
วารสาร คุยกับพี่นาค "ทินภัทร โพธิ์ชัย" ศิษย์เก่าลูกมันปลา อ่านต่อ...
“วันนี้ผมรู้สึกดีใจ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
ได้ให้ความสำคัญกับศิษย์เก่า ได้มีโอกาสได้ถ่ายถอดความทรงจำ
และความรู้สึกของชีวิตในวัยของนักศึกษาและ
วัยทำงานที่ศิษย์เก่ามีต่อสถาบันแห่งนี้ ให้
เพื่อน ๆ พี่น้องศิษย์เก่าและนักศึกษาที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในบัจจุนันได้รับฟังกัน” อ่านต่อ...

วารสาร เปิดใจ อาจารย์ประเสริฐ สุทธิประภา ศิษย์เก่าลูกมันปลา

กับความภาคภูมิใจใต้ร่มมันปลา อ่านต่อ...

วารสาร คุยกับ โชคทวี บุญจันทร์

จากท้องนา สู่นักศึกษารางวัลพระราชทาน อ่านต่อ...

 

 

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานในจังหวัดร้อยเอ็ด

 

หลักสูตรวิชาการเพื่อศิษย์เก่า  

สนใจเข้าร่วมหลักสูตร ติดต่อคุณวราพร หมายเลขโทรศัพท์ 043-556161 (สำนักงาน) และ 093-3249514 (มือถือ)

หลักสูตร
  1. ผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับเยาวชน (30 คน)
  2. ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (50คน)
  3. ดนตรีอีสาน (20 คน)
  4. การเพาะเห็ดฟาง
  5. เศรษกิจสร้างสรรค์ (50 คน)
  6. การสนทนาภาษาอังกฤษ (5 คน)
ฝากข่าวศิษย์เก่า