สร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ขอต้อนรับศิษย์เก่าทุกท่าน
  ข่าวประชาสัมพันธ์    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สารจากอธิการบดีและคณะบริหาร
ถึงศิษย์เก่าลูกมันปลา อ่านต่อ...
คุยกับพี่นาค "ทินภัทร โพธิ์ชัย"
ศิษย์เก่าลูกมันปลา อ่านต่อ...
วารสาร เปิดใจ อ.ประเสริฐ
ศิษย์เก่าลูกมันปลา อ่านต่อ...
 
  ข่าวสารการสมัครงาน  
 
 
 
 
 
 
 
  หลักสูตรวิชาการเพื่อศิษย์เก่า  
 

สนใจเข้าร่วมหลักสูตร ติดต่อคุณวราพร หมายเลขโทรศัพท์ 043-556161 และ 093-3249514 (มือถือ)

  หลักสูตร
  1. ผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับเยาวชน (30 คน)
  2. ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (50คน)
  3. ดนตรีอีสาน (20 คน)
  4. การเพาะเห็ดฟาง
  5. เศรษกิจสร้างสรรค์ (50 คน)
  6. การสนทนาภาษาอังกฤษ (5 คน)
  ฝากข่าวศิษย์เก่า  

สอบถามความคิดเห็น

ความพอใจในการใช้บริการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  อื่นๆ(ระบุ)

 

Link ศิษย์เก่า
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะบริหารและการบัญชี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะนิติรัฐศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์