HOME RERU
การขอจัดกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  • บัญชีรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดซึ่งมีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
    ประจำปีการศึกษา 2556
    รายละเอียด ...

การขอจัดตั้งชุมนุม หรือ ชมรม
การแก้ไขหรือซ่อมกิจกรรม
การขอปลดกิจกรรม
การขอรับใบรับรองความประพฤติ
และใบรับรองกิจกรรม
การขออนุมัติโครงการ
การติดต่อขอรับคำปรึกษา
การยืมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
การรับบริการงานพยาบาล
และงานเวชศาสตร์
ภาพกิจกรรม  
   
งานกีฬาเสลภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2556 พิธีบายศรีสู่ขวัญงานมุทิตาจิต วันที่ 18 กันยายน 2556 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556
กีฬาน้องใหม่ วันที่ 27 ก.ค.2556 ถวายเทียนเข้าพรรษา วันที่ 22 กรกฎาคม 2556 งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2556
พิธีไหว้ครู ภาค กศ.ปช. วันที่ 7 กรกฏาคม 2556 พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2556 ระหว่างวันที่ 27-29 พ.ค.2556
 
การรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การนักศึกษา
และสภานักศึกษา
เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
   
     
...................................................................................................................................................................................................................................
  • สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 043556161 แก้ไขล่าสุด 29-07-2015